Libelle.nl is het grootste online vrouwenplatform van Nederland

Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO).

Geschreven door
Head to head
nieuws

Libelle.nl is het grootste online vrouwenplatform van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO).

In september 2017 bereikte Libelle.nl maar liefst 1,67 miljoen unieke bezoekers, aldus NOBO. Hiermee is Libelle’s online vrouwenplatform. In het artikel dat het meest werd gelezen in september probeerde Libelle’s Chanan het dieet van koningin Máxima uit.

Daarnaast bezochten veel bezoekers de Libelle Feestweken op Libelle.nl, waarmee werd gevierd dat de website onlangs is vernieuwd en is uitgebreid met een Libelle Shop. Met een bereik van 1,6 miljoen vrouwen per week was Libelle in print al het grootste vrouwenmediamerk van Nederland.

Met de groei van online is het bereik van Libelle gestegen naar een totaalbereik van maar liefst 4,1 miljoen unieke vrouwen per maand.

Terug naar boven