De verandering van offline naar online

Aangezien ik van grote stappen snel thuis ben, hol ik even heel snel door de mediahistorie heen.

Geschreven door
Henk
Burgerhout
Twintig jaar gelden moest ik klanten uitleggen waarom ik in godsnaam online in mijn plan had opgenomen. Tien jaar geleden moest ik diezelfde klanten uitleggen waarom er geen online in het plan stond en tegenwoordig moet men zich verantwoorden voor het feit, dat men het lef heeft gehad om ook nog andere media dan (alleen) online voor te stellen. Zo snel kan het dus gaan…

Wat hierbij natuurlijk niet (óf wel) bij geholpen heeft is het gegeven, dat reclamebureaus altijd maar riepen dat “de helft van het budget hoe dan ook voor niks werd uitgegeven, maar dat men alleen helaas niet wist welk deel”. En in een tijd, waarin wordt geclaimd dat alleen online leidt tot een exacte, persoonlijke benadering van je doelgroeppersoon, is het natuurlijk niet zo vreemd, dat men tot een dergelijke instelling komt.  Zeker, gezien het feit dat data (terecht) steeds belangrijker worden, de mensheid steeds individueler gaat opereren en de adverteerder ROI hoog in het vaandel heeft staan. Dus het belang van data/digital is ook voor mij heel duidelijk.

Cost efficiënte operatie

Maar... zijn de (bereik)cijfers, die voor ‘digital’ worden gerapporteerd, inderdaad boven alle twijfel verheven en leidt de inzet van digital inderdaad tot een uiterst cost efficiënte operatie met niet tot nauwelijks waste? Daar kunnen best wel vraagtekens bij worden gezet.

Allereerst is er momenteel is eigenlijk geen enkel online-onderzoek, dat de resultaten van online-ondersteuning boven alle twijfel verheven in kaart kan brengen.

Verder kan men weliswaar veel beter dan met welk ander medium een doelgroep specifiek targetten, maar alleen wanneer dit relatief kleine doelgroepen betreft. Wanneer het gaat om grote groepen personen, dan worden de kosten al snel te hoog voor een dergelijke aanpak. En blijken media als tv en/of radio al snel (cost)efficiënter.  En tenslotte is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om een product te ‘branden’ via (alleen) een digitale aanpak.

Wanneer het meeste bereik? 

Conclusie van dit verhaal: online (digital) is fantastisch, biedt vele kansen en zal, zeker aangezien data steeds belangrijker worden, een onmisbaar element zijn/blijven binnen de marketing- en mediamix.

Maar blijf kritisch bij de inzet ervan en vergeet ‘old school’ media als radio, tv, (digitale…!) outdoor en dergelijke (ook) niet. Want zoals in het verleden al bleek: een multimediale aanpak zal in de meeste gevallen ook de beste (bereiks)resultaten opleveren. En de hoogste ROI.

Terug naar boven